Gestaltning och koncept

Vi formger koncept och produkter för bland annat minneslundar, askgravlundar och askgravplatser.

ETT KONCEPT
Att ta fram ett koncept kan innehålla olika delar. Vi kan hjälpa er att ta fram förslag på helhet eller enskilda delar så som:
Flöde och funktion för området, blombärare, ljusbärare, sittbänkar, dekorationer, armaturer och växtlighet m.m.

Gestaltning Askgravplats

Att skapa en känsla

BEHOVSANALYS
När vi ritar upp förslag på hur ett koncept kan se ut hos er så tar vi hänsyn till befintlig miljö, era behov och önskemål. Som ett första steg innan gestaltningen tar form, går vi tillsammans igenom era förväntningar över vilken känsla området ska förmedla och vilka funktioner som behöver finnas där.

PRODUKTER
Vi är lyhörda för hur det ser ut hos er och vad som bäst kommer att harmonisera med platsen. Olika material ger olika känslor – därför arbetar vi med flertalet material såsom stål, sten, glas, trä etc. när vi formger koncept och produkter. Vid framtagande av konceptförslag så kan vi rita in våra egna produkter, formge nya och/eller arbeta med andra leverantörers sortiment.

SAMARBETEN
För utformning av helhetskoncept eller som ett komplement till befintlig miljö, så samarbetar vi gärna med landskaps- och trädgårdsarkitekter, konstnärer och de leverantörer ni föredrar att arbeta med.

Gestaltning

Bilderna visar ett förslag på ett koncept för en askgravplats före och efter gestaltning. Vi har skapat en öppen och välkomnande plats där växtlighet tillsammans med gravstenar och dekoration bidrar till en harmonisk miljö naturligt förankrad till befintlig omgivning.

Kontakt

Vill du veta mer om Hi Unitys arbete, produkter eller tjänster? Du är välkommen att skicka ett mail direkt till hej@hiunity.se, lämna en intresseanmälan i formuläret nedan eller kontakta Linda Åkesson på mobilnummer 0735 29 99 23.

”Jag bara väntar på dig, för ett mellanrum i tid och rum, någonstans mycket nära, precis runt hörnet”

– Henry Scott Holland. En del av ”Döden är ingenting alls”