Köpvillkor

Hi Unity AB följer konsumentköplagen, distanshandelslagen samt rekommendationer från ARN. Hi Unity AB förbehåller sig rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel. Samtliga priser är inklusive moms.

Leveranstiden (produktion och montering) är vanligtvis 4–6 veckor efter att du och kyrkogårdsförvaltningen har gett sitt godkännande och fakturan är betald.
När Hi Unity mottagit beställning skickas snarast en bekräftelse per e-post till kund, alternativt kontakt via telefon.
Fritt vårt lager, frakt ordnas efter överenskommen och accepterad offert.
Hi Unity AB fakturerar överenskommet pris som skall betalas inom 10 dagar efter beställning. Beställning expedieras efter sedvanlig kreditprövning vilket innebär att Hi Unity AB kan inhämta en kreditupplysning. I de fall där arbetet är beställt och färdigställt, men ej ännu kan monteras på grund av tjäle i marken eller andra försvårande omständigheter, faktureras arbetet i sin helhet och monteras när förhållandena tillåter. Hi Unity AB förvarar gravstenen fram tills dess att montering sker. Vid utebliven betalning förbehåller sig Hi Unity AB rätten att ta ut fullt pris för beställd och levererad produkt och även kostnader för frakt, inkasso och/eller ansökan om betalningsföreläggande. Äganderättsförbehåll – Varan tillhör Hi Unity AB tills dess att full betalning erlagts.
Om gravstenen skadas under transport så ombesörjer Hi Unity AB tillverknings samt fraktkostnader för en ny gravsten. Skadas gravstenen av yttre åverkan efter montering åligger inget ansvar på Hi Unity AB. För information om våra produkters garantivillkor kontakta oss via mail eller telefon.

Vid köp av en gravsten gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar). Meddelande om ångrat köp skall informeras till Hi Unity AB via e-post eller telefon.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag behöver vi behandla en del personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar är dina kontaktuppgifter och personnummer (endast vid behov). Vi kommer att lämna ut dessa uppgifter till de parter som behöver dem för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Berörda parter i samband med beställning av gravsten kan vara gravstensfirma, gravstensmontör och kyrkogårdsförvaltning. Som konsument har man rätt att begära:

  • Utdrag av registrerade uppgifter
  • Att registrerade uppgifter ändras
  • Att registrerade uppgifter raderas

    Kontakta oss om ni är i behov av något av detta.

Vid eventuell tvist kommer Hi Unity AB att följa ARN, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
Köpvillkor 2022
Företagsinformation
Hi Unity AB
Kyrkogatan 23
374 36 Karlshamn
Tel: +46 (0) 735 299923
Org.nr: 559237-0315